strona głównakredyt hipotecznykredyt mieszkaniowykredyt gotówkowykredyt samochodowykredyt konsolidacyjnykredyt studenckipl

Kredyt studencki – nauka ze wsparciem

Kredyt studencki jest bez wątpienia kredytem typu komercyjnego. Jednak jego oprocentowanie jest niskie, co wynika z dofinansowywania odsetek przez budżet państwa. Inaczej ujmując, kredyt studencki jest pożyczką, której państwo i wybrany bank komercyjny udziela studentowi na preferencyjnych warunkach.


Bank udzielający kredytu studenckiego musi posiadać umowę zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która dotyczy reguł rozporządzania środkami pochodzącymi z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Taką umowę posiada tylko kilka wybranych banków i tylko one mogą takiego kredytu udzielić. Wysokość miesięcznej raty takiego kredytu określa co roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odsetki od kredytu spłaca, w trakcie studiów i przez dwa lata po ich ukończeniu, państwo, a w rzeczywistości właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego, a pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Usługa kredytu studenckiego we wszystkich bankach jest bardzo podobna. Niemniej jednak istotna jest chociażby wysokość prowizji pobieranej przez bank, albo inne produkty bankowe oferowane, przy tej okazji, na interesujących warunkach. Warto zatem przed podjęciem decyzji wymienić się informacjami z kolegami z uczelni, można też przejrzeć fora internetowe.

Aplikację o kredyt studencki składa się w wybranym banku. Należy skompletować wymagane dokumenty, mogą też być wymagane dodatkowe, inne w każdym banku. Przyznanie kredytu studenckiego zależy od wielu czynników: liczby wniosków, dochodów w rodzinie studenta, ale też od zasobności w danym momencie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Warto pamiętać

Istotnym warunkiem dla uzyskania kredytu jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia.

Podczas urlopu studenckiego znanego pod nazwą „urlop dziekański”, raty kredytu nie są wypłacane.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od zakończenia studiów. W wyjątkowych wypadkach termin ten może zostać wydłużony (studia doktoranckie, wojsko, niskie zarobki)

Przed wybraniem banku warto też zastanowić się, czy ma on być w miejscu naszego zamieszkania czy tam gdzie studiujemy.


Inne tematy